کالای فیزیکی

تقویم کاشتنی رومیزی

تقویم کاشتنی رومیزی
تقویم کاشتنی رومیزی
تقویم کاشتنی رومیزی
تقویم کاشتنی رومیزی
تقویم کاشتنی رومیزی
تقویم کاشتنی رومیزی
تقویم کاشتنی رومیزی

تقویم کاشتنی رومیزی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

تقویم رومیزی بتنی با کاغذهای کاشتنی

محصول مشترک استودیو پله و کاغذگری طهران

کاغذهای این تقویم بذردار هستند و در پایان هر ماه با کاشتن آنها در گلدان می توانید شاهد رشد گل هایی وحشی باشید.