کالای فیزیکی

سکویی برای اعتراض

سکویی برای اعتراض

سکویی برای اعتراض

۰تومان
اضافه به سبد خرید

سکویی برای اعتراض نمادی از یک المان شهری است که هویتش را نه فقط از آن چیزی که هست، بلکه از مردمی به دست می آورد که در آن شهر زندگی می کنند. مردمی که کارکرد جدیدی برای اشیاء شهری خلق می کنند.

سکویی برای اعتراض،

رایگان است. چرا که ما برای اعتراض بیشتر از آنچه باید، هزینه داده ایم.