سفارشات آنلاین

سفارشات آنلاین

زمان ارسال سفارشات برای تهران 24 ساعت و برای شهرستان 72 ساعت می باشد. (برای هماهنگی ساعت ارسال تماس گرفته می شود.)

سفارشات بالای 100 هزار تومان (تهران) و بالای 200 هزار تومان (شهرستان) به رایگان ارسال می شود.

برای سفارسات خارج از ایران به لینک زیر مراجعه کنید:

For orders outside of Iran, see the link below 

https://www.etsy.com/shop/pellehstudio