راهنمای ثبت سفارش

راهنمای ثبت سفارش

مدت زمان ارسال سفارشات با الو پیک بیست و چهار ساعت و با پست یک هفته می باشد.

تمامی محصولات حاوی گیاه برای سفارشات خارج از تهران به علت محدودیت های پستی بدون گیاه ارسال می گردد.

برای هماهنگی زمانی قبل از ارسال سفارشات الوپیک به صورت تلفنی تماس گرفته خواهد شد.

سفارشات بالای 300 هزار تومان (تهران و شهرستان) به رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال پستی سفارشات زیر 300 هزار تومان برای تهران 25 و برای شهرهای دیگر 30 هزار تومان می باشد.

برای سفارسات خارج از ایران به لینک زیر مراجعه کنید:

For orders outside of Iran, see the link below

https://www.etsy.com/shop/pellehstudio:

برخی از مشتریان ما