کالای فیزیکی

تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟

تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟
تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟
تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟
تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟
تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟
تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟
تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟
تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟

تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟

ناموجود
اضافه به سبد خرید

"تندیس مسابقه خانه دوست کجاست؟"

تلاش کرده تا از مرزهای تندیس گون بودن پا را فراتر بگذارد و شمایلی عملکردی به خود بگیرد.

در واقع این تندیس ابزاری است برای یافتن

ایده ما استفاده از ابزار شاقول و بازتعریف آن در بستری مدرن بوده است. شاقول نه تنها یکی از ابزارهای اساسی بنایان در احداث دقیق بناها می باشد، بلکه برای کاووش گران امکان یافتن گنج را فراهم می کند.

این تندیس به سمت گنج های گم شده مایل است. همچنین این تندیس ترازی است عملکردی در دست صاحبانش تا به آنها درجه انحرافشان از افق و پایداری را یادآوری کند.

این شاقول بتنی توسط استودیو دیزاین زا طراحی و در استودیو پله تولید شده است.