کالای فیزیکی

نیوجرسی زندگی سگی

نیوجرسی زندگی سگی
نیوجرسی زندگی سگی
نیوجرسی زندگی سگی
نیوجرسی زندگی سگی
نیوجرسی زندگی سگی
نیوجرسی زندگی سگی
نیوجرسی زندگی سگی

نیوجرسی زندگی سگی

۴۳۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ابعاد: 15 در 4 در 6 سانتی متر

پی نوشت:

اسپری طلایی رنگش را برداشته و یک راست رفته سراغ نیوجرسی های سر شهرک، رفته که بنویسد عاشق مادرش است و برای خاطر او است که زندگی می کند و از این جور چیزها که معمولا نوجوان ها تمایل دارند روی در و دیوار شهر بنویسند. نوشته اش را که ثبت کرده، چشمش به بلوک بتنی خالی کناری افتاده و پیش خودش گفته روی آن هم اثری از خود به جا بگذارد، اسپری را برداشته و بدون فکر از پیش تعیین شده ای، احتمالا اولین چیزی را که به ذهنش خطور کرده، نوشته است: "زندگی سگی"

عموما وقتی آدم چیزی را در معرض دیگران ابراز می کند، امیدوار است که آن چیز دیده شود و شاید از جانب کسانی درک شود و همین درک متقابل، همین احساس مشترک، مرهم و مسکنی است برای رنج انسان. خاصیتی که آدم ها در هنر آن را جست و جو می کنند.

حال این اثر همانطور که از دل آفریننده اش برآمده، بر دل من نیز نشسته است. اولین مواجهه من با این نوشته طلایی رنگ که به شکل فوق العاده ای با زمینه اش عجین شده است، اثر غیرقابل پیش بینی در من داشت، گویی که به تماشای تابلوی نقاشی از یک هنرمند چیره دست ایستاده ام که بخشی از زندگی من را به تصویر درآورده است. چیز مشترکی میان ما وجود دارد، آنهم محتوای یکسانی است که در سطح ناخودآگاه دو فرد ناشناس شکل گرفته است. محتوایی که من نیز به نوبه خود سعی کرده ام در فرم آن اثری داشته باشم. چه در قالب تصویر و چه در فرمت دیگری که در توانم بوده است.

"زندگی سگی" تلنگری است برای من، برای بازنگری در مفهوم زندگی و زیستن و فاصله ای که میان آنچه هست و آنچه که باید باشد. زندگی سگی یک درنگ است. یک اثر هنری است که در روزمره گی ما در جریان است. از همین رو من آن را تکثیر کردم، تا هر کس که خواست آن را در کنج خانه اش و یا گوشه ای از محل کارش در دیدرسش داشته باشد.